Ετικέτα: συγγραφικό καφενείο

Τι είναι το συγγραφικό καφενείο;

Το συγγραφικό καφενείο είναι μια από τις ομαδικές δραστηριότητες των humanlinks.Λειτουργεί εδώ και δυο χρόνια σε εβδομαδιαία βάση.Συναντιόμαστε πέντε με εφτά παιδιά και εκφράζουμε μέσα από το γραπτό λόγο σκέψεις, συναισθήματα, εμπειρίες της τρέχουσας ζωής μας, μικρά διηγήματα και ποιήματα. Στην αρχή, οι περισσότεροι από μας, νιώθαμε ότι δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε, δεν είχαμε την εμπειρία και πιστεύαμε ότι θα πρέπει να έχεις ιδιαίτερες δεξιότητες. Έτσι ξεκινήσαμε με μικρά κείμενα, και σιγά σιγά αρχίσαμε να νιώθουμε ευχάριστα διότι μπορούσαμε να εκφράσουμε βαθύτερα πράγματα που δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα εκφράσουμε με τον προφορικό λόγο. Η εξέλιξή μας ήταν ταχύτατη. Αφυπνίστηκε ο εσωτερικός εαυτός, ο οποίος είχε ραντεβού μια φορά την εβδομάδα να αφηγείται την ιστορία του. Ο5ρισμένοι από μας έχουμε πλέον αυτή τη δυνατότητα αφήγησης εκτός από το εβδομαδιαίο ραντεβού και στα σπίτια μας, στην καθημερινότητά μας. Αυτή η βελτίωση στην ικανότητα αφήγησης καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που λέγαμε τα πράγματα. Φτάσαμε σε ένα σημείο μέσα από αυτή τη διαδικασία να ανταλλάσουμε πληροφορίες, να γνωριζόμαστε βαθύτερα, να εμπλουτίζουμε τα συναισθήματά μας, να γνωρίζουμε τις αδυναμίες και τις δυνατότητές μας. Μέσα από την αφήγηση και το μοίρασμα των προσωπικών εμπειριών και συναισθημάτων μας, είχαμε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε μια προσωπική ταυτότητα και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.

 

Humanlinks
Copyright 2018 Humanlinks - Website by Eleni Trouva